پذیرش سالمند

چگونگی پذیرش سالمند :

 

در صورتی که تمایل به بستری و مراقبت از سالمند خود  را دارید به نکات زیر توجه کنید 

پذیرش سالمند در اسایشگاه به 3 صورت انجام می گیرد 

1- پذیرش سالمند بصورت شهریه  ازاد ( حداقل 7 میلیون ماهیانه + مخارج جانبی درمانی و بهداشتی )

2- پذیرش از طریق سازمان بهزیستی 

3- پذیرش بصورت موقت 

برای پذیرش سالمند باید تمامی فرزندان رضایت خود را به صورت مکتوب اعلام کنند در صورتی که سالمند قیم دارد صاحب اختیار قیم می باشد 

قبل از پذیرش سالمند باید خانواده از اسایشگاه بازدید به عمل اورده فرم ها و سایر مدارک پزشکی و قانونی تهیه شود 

مسیول پذیرش سالمند سرکار خانم صابری می باشند 

 

نکات مورد توجه متعهد

 

  1- آسایشگاه در قبال اشیاء زینتی و قیمتی و وجه نقد که در اختیار سالمند است پاسخگو نبوده و مسئولیتی را نمی پذیرد مگر چنین مواردی که به بطور رسمی امانت به مقام مسئول آسایشگاه سپرده شده است.

2- با توجه به فصول مختلف سال و رعایت بهداشتی فردی و جمعی آسایشگاه، متعهد موظف است پوشاک مناسب و وسائل شخصی سالمند را از قبیل: حوله دست و حمام، کفش راحتی، البسه و... برای سالمند تهیه و در اختیار سالمند یا آسایشگاه قرار دهد.

3- اعلام هر گونه سابقه بیماری سالمند به هنگام تنظیم و امضاء قرارداد ضروری است؛ در غیر اینصورت هر گونه حوادث و پیشامدی ناشی از این امر متوجه متعهد می باشد.

4- در موارد اورژانسی، در صورت درخواست آسایشگاه، متعهد ملزم به حضور در آسایشگاه بوده و در صورت توجیه پزشک آسایشگاه برای انتقال سالمند به بیمارستان، متعهد ملزم به انتقال سالمند خواهد بود.

5- کلیه هزینه های مربوط به انتقال سالمند به مراکز درمانی، بیمارستان، کفن و دفن بر عهده خانواده و متعهد بوده و آسایشگاه هیچ گونه تعهدی به پرداخت هزینه های فوق ندارد.

6- انتخاب اتاق، تخت و جابجایی سالمند در آسایشگاه به عهده و با صلاحدید آسایشگاه می باشد.

7- آسایشگاه در مواقع ذیل مجاز به ترخیص و انتقال سالمند به آدرس متعهد می باشد:

الف) سالمندانی که بنا به تجویز پزشک آسایشگاه نیاز به مراجعه به پزشک متخصص و یا بستری شدن در بیمارستان ندارند، لیکن متعهد حاضر به همکاری با آسایشگاه نمی باشد.

ب) پنج روز از زمان پرداخت شهریه تعیین شده و هزینه های خدمات توافق شده سالمند سپری شده باشد و متعهد اقدام به پرداخت ننماید.

ج) حق فسخ قرارداد در هر زمان برای طرفین محفوظ می باشد. در صورت فسخ قرارداد از طرف آسایشگاه، متعهد موظف است ظرف مدت 15 روز اقدام به ترخیص سالمند نماید، که در موارد اضطراری (فوریت های پزشکی و بی قراری) این امر ظرف مدت 48 ساعت بایستی انجام شود.

 

دانلود  فرم تعهد

 

 تاریخ ثبت : 4 مهر 1402
  آخرین به روزرسانی : 3 دی 1402
 
 264