درمانگاه خانه ی سالمندان

درمانگاه خانه ی سالمندان

درمانگاه خانه ی سالمندان دارای  قسمت های بینایی سنجی، شنوایی سنجی، دندانپزشکی، مامایی، کارشناس تغذیه، مشاوره، فیزیوتراپی و پزشک می باشد که علاوه بر سالمندان به عموم مردم  نیزخدمات رسانی می نماید.در حال حاضر بخش های دندانپزشکی پزشکی ومشاوره تغذیه و مشاور کودک ان فعال است 

 تاریخ ثبت : 29 شهریور 1402
  آخرین به روزرسانی : 3 دی 1402
 
 31