اموزش مراقبت های سالمندی

اموزش مراقبت های دوره سالمندی به خانواده شهدا

خانواده های شهدا یزد جهت ارتقا سطح اگاهی و دانش سلامت در کلاسهای مراقبت از سالمندان شرکت نمودند این دوره اموزشی در اسایشگاه سالمندان برگزار شد

یکی از اولویت های نظام سلامت ارتقا دانش سلامت افراد جامعه می باشد یکی از گروههای که به اموزش نیاز اساسی دارند مراقبین سالمندان می باشند در حال حاضر اصلی ترین مراقبین سالمندان کشور خانواده های انان می باشند در تمامی کشورهای دنیا سیاست های سلامت بدین سمت وسو گرایش دارد که سالمندان توسط خود خانواده ها تحت مراقبت قرار گیرند و برای حصول به این مطلب در بودجه های نظام سلامت توجه ویژه ای به خانواده های مراقبین صورت می گیرد . 

خانواده های شهدا استان یزد در یک دوره اموزشی مراقبت از سالمندان که درسالن اجتماعات  اسایشگاه برگزار شد شرکت نمودنداین دوره اموزشی توسط دکتر احمد ابویی دانش اموخته طب سالمندی صورت گرفت در این دوره اموزشی مطالبی در مورد سلامت مراقبین - تغذیه سالمندان - الزایمر - چند دارویی - سقوط و.....ارایه گردید .

کد خبر: 12
  تاریخ خبر : 25 بهمن 1402
 وبسمتر
 40